Vi er spesialisert på omsetning av eiendommer i Asker, Røyken og Hurum.

Vi kjenner prisene og er svært oppdatert på prisutviklingen på eiendommer i det lokale eiendomsmarkedet. Med denne tyngde kan din lokale megler gi deg en svært realistisk verdivurdering av din eiendom.

Vi gir verdivurderinger på boligeiendom og fritidseiendom i våre lokalområder etter nærmere avtale.