Kjøpe bolig

Vi kjenner boligmarkedet og vet hva som skal til for at din bolighandel blir trygg og god. 

Ta en prat med oss, vi kan veilede deg gjennom de forskjellige fasene et boligkjøp innebærer. Et eiendomskjøp er en stor og viktig beslutning, og vår oppgave er å sikre at du opplever det å kjøpe bolig som en god prosess.


Kjøpekontrakt

Megler utarbeider kjøpekontrakt som regulerer avtaleforholdet mellom kjøper og selger.
I forkant av kontraktsmøtet sendes kontraktsutkast til begge parter.

Under møtet gjennomgår vi kontrakten med bilag og informerer om oppgjørsrutiner,
rengjøring, strømavlesing og andre forhold rundt overtakelsen.

Forbrukerinformasjon ved budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

I Pdf-dokumentet gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.

Last ned og les hele dokumentet her...

Her kan du laste ned et budskjema (pdf)